UPCOMING:

Velkommen til fernisering på udstillingen Forestillinger om skønhedRønnebæksholm lørdag d. 17. september fra kl. 13-17.

Forestillinger om Skønhed tager udgangspunkt i Eva Louise Buus (f. 1979) og Carl Johan Forsbergs (1868-1938) fælles om end forskellige søgen efter det skønne. Skønhed var for Carl Johan Forsberg beskrev han sig selv som en vandringsmand, der med stav og lygte begav sig fra sted til sted for at søge efter skønhedsidealet. Eva Louise Buus, der har kurateret udstillingen, er også interesseret i idéen om skønhed, men for hende er skønheden ikke noget fast definerbart. I stedet åbner hun gennem sine værker op for spørgsmål som: hvad er skønt? Hvordan opleves og opfattes skønhed? Skal skønhed sanses eller forstås? Hverken ud-stillingen eller kataloget forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad der er skønt. Derimod italesættes skønheden som et grundvilkår i vores måde at møde verden på.

Der udgives et katalog i forbindelse med udstillingen med tekst af Birgitte Agersnap.

.


Bølger / Waves
Oxidized brass, 150 x 70 cm, 2016